Vi är Eklöfs

Integritetspolicy och användarvillkor.

Är du intresserad av finstilt fikonspråk om integritet, säkerhet och cookies? Då är det här platsen för dig.

Behandling av personuppgifter

Grundläggande principer

Eklöf Fastighets AB med dotterbolag förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig, redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Eklöf Fastighets AB med dotterbolag erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser/Mina Sidor göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information, den vi behöver för att kommunicera med dig. Namn, person och kontaktuppgifter och information som är nödvändig för fakturering.

För att vi ska kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi ska kunna anpassa vår kommunikation med dig, samlar vi vid intresseanmälan även in annan information som kan röra dina personliga eller yrkesmässiga intressen, bostadsort och liknande.
Dessa extra uppgifter tas bort efter tre månader, eller efter det att du har ett hyreskontrakt hos oss.

Vid hyreskontrakt sparas ditt personnummer samt kontaktuppgifter för att vi ska kunna anpassa vår kommunikation med dig och information som är nödvändig för avisering/fakturering.

Uppgifter sparas i databasen 3 månader efter uppsägningsdatumet. Det fysiska kontraktet sparas i 10 år enligt gällande lagar och föreskrifter.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Eklöf Fastighets AB med dotterbolag använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser, genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådana cookie-filer som placerats hos dig.

När du besöker de delar av Eklöf Fastighets AB med dotterbolags webbplatser som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Säkerhet

Dina personuppgifter skyddas genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder hos Eklöf Fastighets AB med dotterbolag.

Användning av informationen

Eklöf Fastighets AB med dotterbolag hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att ge dig en bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjlig. Vi kan också komma att kontakta dig för markandsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring.

Eklöf Fastighets AB med dotterbolag kommer inte, utan ditt samtycke att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftningen eller om det krävs i samband med att du gör förfrågningar eller registrera dig på våra webbplatser.

Eklöf Fastighets AB med dotterbolag utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad till barn eller minderåriga.

Rättelse och insyn

Eklöf Fastighets AB strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig vara felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter, ber vi dig kontakta oss under någon av följande adresser:

Telefon:                                      011-28 58 50

Postadress:                               Box 773, 601 17 Norrköping

E-postadress:                           kundtjanst@eklofab.se

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges för våra webbplatser.

Historia

I över fyrtio år har Eklöf Fastigheter haft förmånen att förse människor med bostäder att längta hem till.

Kontakta oss

Hittar du inte svar på dina frågor i vår Vanliga frågor och svar för hyresgäster? Kontakta oss!