•  MINA SIDOR

Viktig information kring Corona

Eklöf Fastighets AB vidtar försiktighetsåtgärder:

Alla behöver ta ansvar för att minska smittspridningen

Eklöf Fastighets AB vidtar därför extra försiktighetsåtgärder och prioriterar enbart akuta serviceärenden. Detta för din, för fastighetsskötaren och för våra medmänniskors skull. 

Estetiska önskemål eller mindre åtgärder som inte har betydelse för funktionen av lägenheten kommer i dagsläget inte att utföras. 

Håll er friska och håll avstånd! 
Vi tackar för ert tålamod och för er välvilliga inställning.

 

 

 

Med respekt för våra hyresgäster och medarbetare håller Eklöf Fastighets AB inga fysiska möten med hyresgäster eller intressenter inom den närmsta tiden.

Besiktningar
Under kommande månadsskiften sker avflyttningsbesiktningen utan varken avflyttande eller inflyttande hyresgäst. Ni som är berörda kommer att få separat information om hur nyckelhantering och besiktning kommer att gå till.

Inga fysiska visningar
Lägenhetsvisningar kommer att ske via bilder/filmer och planritningar.

Respektera era medmänniskor

Tvätta händerna ofta- håll er hemma om ni känner er dåliga.
Övriga besiktningar så som önskemål kommer att skjutas upp tills vidare.

De mest akuta serviceärendena kommer att prioriteras.  

Vi kommer fortlöpande att informera på vår hemsida om hur vi kommer att förhålla oss till fysiska möten den närmaste tiden, med hänsyn till Corona viruset