•  MINA SIDOR

Viktig information kring Corona

Eklöf Fastighets AB vidtar försiktighetsåtgärder:

Med respekt för våra hyresgäster och medarbetare håller Eklöf Fastighets AB inga fysiska möten med hyresgäster eller intressenter inom den närmsta tiden.

Besiktningar
Under kommande månadsskiften sker avflyttningsbesiktningen utan varken avflyttande eller inflyttande hyresgäst. Ni som är berörda kommer att få separat information om hur nyckelhantering och besiktning kommer att gå till.

Inga fysiska visningar
Lägenhetsvisningar kommer att ske via bilder/filmer och planritningar.

Respektera era medmänniskor

Tvätta händerna ofta- håll er hemma om ni känner er dåliga.
Övriga besiktningar så som önskemål kommer att skjutas upp tills vidare.

De mest akuta serviceärendena kommer att prioriteras.  

Vi kommer fortlöpande att informera på vår hemsida om hur vi kommer att förhålla oss till fysiska möten den närmaste tiden, med hänsyn till Corona viruset