•  MINA SIDOR

Nya hyror 2019

NORRKÖPING 2018 11 19

Nya hyror från och med januari 2019

Fastighetsägare inom hyressättningssystemet Rätt Hyra i Norrköping, Hyresbostäder, Fastighetsägarna, Heimstaden, Lundbergs, HSB, Eklöfs och Magnentus, har träffat en ramöverenskommelse med Hyresgästföreningen i Norrköping om justering av nästa års hyror för dessa bolags lägenheter inom kommunen. Hyran kommer justeras med i genomsnitt 1,8 procent från och med 1 januari 2019. Den nya hyran framgår på hyresavin för januari månad.

Förhandlingarna har fortlöpt i god anda som har präglats av en ömsesidig förståelse. Rätt Hyras medlemmar har i och med denna överenskommelse tagit ett gemensamt ansvar för hyresutvecklingen i Norrköping.

Anledningen till att hyrorna behöver höjas är de allmänna kostnadsökningarna i samhället.

Revidering av Hyressättningssystemet Rätt Hyra

Fastighetsägare inom Rätt Hyra har tillsammans med Hyresgästföreningen genomfört en översyn av dagens hyressättningssystem. Rätt Hyra ska spegla hur hyresgästen i allmänhet värderar lägenhetens egenskaper och dess omgivning. Bakgrunden till den nu genomförda översynen är att såväl fastighetsägare som Hyresgästföreningen vill att Rätt Hyra även fortsättningsvis ska spegla hyresgästens värderingar på boendet. 

Innebörden av denna översyn är att det utöver den årliga hyresjusteringen kommer bli påverkan på hyrorna i och med förändrade områdesvärderingar. Resultatet blir att en del av hyrorna kan komma att justeras, vissa hyror kan höjas medan vissa kan sänkas. Oavsett en höjning eller sänkning på grund av förändrade områdesvärderingar kommer den nya hyran att införas successivt under några år om förändringen är mer än 100 kronor per månad. 

Hyresbostäder och Heimstaden är först ut att genomföra de förändrade områdesvärderingarna, med ikraftträdande från och med 1 januari 2019. Fastighetsägarna, Lundbergs, Eklöfs och Magnentus kommer genomföra de ändrade områdesvärderingarna senare under 2019.

För mer information kontakta:

Fastighetschef Thomas Angström, 0708- 19 68 30.

Förvaltingschef Emilie Påhlman, 011-28 58 50

Senaste nytt

2020-03-13

Norrköping 20200313 Vattnet avstängt på hela BRAXEN pga akut vattenläcka. Nodra har ställt ut tankar med dricksvatten till hyresgästerna.
Läs mer »

2020-03-03

TV-Kanaler via TELIA Vissa TV-kanaler via Telia finns inte längre. Läs mer på deras hemsida nedan.
Läs mer »

2019-12-11
COM HEM & TELIA
2019-06-19
Driftstörning hos TELIA

TELIA har driftstörning vad gäller Kabel-TVn i hela Norrköpings Kommun.
TELIA vet ännu inte när detta är åtgärdat, men vi hoppas på en åtgärd inom kort.

Norrköping 2019 06 19

 

 

 

 

2019-06-04

Det finns för tillfället inget varmvatten i Norrköpings Kommun.
Läs mer »

2019-04-16

Det cirkulerar bluffmeddelanden i våra trapphus.
Läs mer »

2018-11-21

NORRKÖPING 2018 11 19
Läs mer »