•  MINA SIDOR

Källsortering

Sophämtning
Återvinning - En självklarhet, ett samarbete med Renall i Norrköping.
Eklöf Fastighets AB är ett fastighetsbolag som arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan.
Tillsammans med dig som hyresgäst vill vi arbeta för att ytterligare förbättra vårt miljöarbete genom att källsortera mera.
Vi har uppnått ett mål, att den 1 januari 2016 skulle alla våra fastigheter ha fullskalig källsortering.
Detta innebär att samtliga förpackningar och tidningar som uppkommer i hushållen nu går till återvinning.
Genom att återvinna så mycket material som möjligt, minskar vi vårt sopberg, samtidigt som vi hushåller med naturresurser.

Vi, tillsammans med Renall i Norrköping gör det alltså enklare, roligare och lönsamt att sortera
Vid frågor eller tömningscheman är du välkommen att kontakta Evelina Stjärnborg på:
011-28 58 50 // evelina@eklofab.se alt ringa vår entreprenör Renall på:
011-10 13 90 // www.renall.se

Nedan visar ett exempel på hur mycket källsortering faktiskt gör. 

Eklöf Fastighets AB arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet. En del i det arbetet är att minska klimatpåverkan genom fastighetsnära källsortering av avfall som påbörjades under 2015. Källsorteringen under 2015 innebar en total koldioxidbesparing för miljön på 649 ton.

 

Typ av avfall

Slutbehandling

Mängd 2015

Brännbart avfall (Hushållsavfall)

Energiåtervinning

293,3 ton

Matavfall

Kompost/biogas

151,2 ton

Returpapper (Tidningar/Förpackningar)

Återvinning

344,4 ton

Glasförpackningar

Återvinning

161,0 ton

Plastförpackningar

Återvinning

  11,4 ton

Metallförpackningar

Återvinning

  14,1 ton

Insamlade mängder 2015
Hushållsavfall och jämförbart avfall hämtas genom kommunens försorg.