•  MINA SIDOR

Miljöledningssystem

  • Eklöf Fastighets AB:s miljöarbete styrs av ett för vår verksamhetsanpassat ledningssystem.
    Det är uppbyggt på liknande sätt som ISO-standarden men vi har bl a av kostnadsskäl valt att inte certifiera det. 

    Miljöledningssystemet togs fram med hjälp av miljökonsult från Renall under 2016. 
    Vi ser vårt miljöledningssystem som ett viktigt verktyg i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Miljöledningssystemet ser vi som ett bra sätt att strukturera och organisera miljöarbetet inom företaget. Likaså ser vi kravet på ständiga miljöförbättringar som en utmaning för oss.