•  MINA SIDOR

Frågor kring din hyra?

Kontakta vår hyresadministratör Anette Herrgårdh på anette@eklofab.se eller sök henne via kundtjänst på 011-28 58 50

Om du behöver uppskov eller av andra anledningar har problem med att betala hyran- kontakta oss snarast möjligen. 

Tänk på att hyran ALLTID skall vara betald den siste vardagen inför nästkommande månad.