•  MINA SIDOR

Flytta tidigare än uppsägningstiden?

Livet är fullt av möjligheter – eller hinder – beroende på hur man ser på det.
Eklöf Fastighets AB väljer att se bortom alla hinder.
Vi erbjuder from 2018 04 01 möjligheten att köpa sig fri från den bindande uppsägningstiden.
Vi presenterar FFA-avgift (för tidig flytt avgift)

Uppsägningstiden är vad som står enligt kontraktet, vanligtvis tre månader. 
Har du behov av att flytta tidigare kan du mot en mindre avgift köpa dig fri från ditt kontrakt. 

Avgiften är 30:-/ m2 och kalendermånad. 

 

Exempel.  

Din lägenhetsyta är 50 m2 och du har önskemål om att flytta en månad innan uppsägningstidens utgång. 
Då betalar du 50*30*1= 1500;- 

 

Om du vill nyttja denna tjänst ber vi dig ta kontakt med oss på Eklöf Fastighets AB så snart som möjligt. 
I och med att uthyrningsprocessen förkortas, måste vi lägga i en högre växel för att kunna hjälpa er med ert önskemål.

 

(Vi garanterar FFA för EN månad, om du vill bli av med din lägenhet exempelvis 2månader innan, alt hela uppsägningstiden, ska vi ha tillsatt lägenheten med en ny hyresgäst. FFA-tjänsten är enbart till för bostadshyresgäster

 

Säga upp mitt hyresavtal

För att din uppsägan ska vara giltig behöver vi få in den skriftligen. 
Du säger enklast upp ditt hyresavtal på MINA SIDOR alt att du mejlar till kundtjanst@eklofab.se 
Du kan också säga upp ditt kontrakt genom att skicka in det fysiska avtalet till oss. 

Uppsägningstiden kan variera mellan objekten. 
Lägenhetsavtal & Parkeringsavtal har 3 månaders uppsägningstid. 
Garage & lokal/förråd beror på avtalsform. 
Kontakta Eklöf Fastighets AB för att veta mer, eller se ditt fysiska kontrakt. 

Klicka HÄR för att skriva ut en uppsägningsblankett och skicka in en skriftlig uppsägan per post.

Eklöf Fastighets AB 
BOX 773 
601 17 Norrköping