•  MINA SIDOR

När vi renoverar i våra fastigheter

Vi försöker att hålla en god standard i våra lägenheter och fastigheter. Ibland tvingas vi till lite mer omfattande renoveringar tex vid ett stambyte eller en badrumsrenovering. Med detta arbete kan det medföra en del oväsen från våra hantverkare, vi hoppas att ni har förståelse för detta. Vi försöker att arbeta så effektivt som möjligt för att minimera det eventuella obehag det kan medföra.