•  MINA SIDOR

Regler

Bostäder fria från rökning
Eklöfs Fastigheter vill kunna erbjuda alla våra hyresgäster rökfria bostäder! Med rökfria bostäder erhålles en trygg och brandsäker miljö samt ett bättre boende för personer med allergiska besvär!
Vi är övertygade om att detta också kommer att öka trivseln och stärka grannsämjan.
Rökning är alltså INTE tillåtet vare sig i lägenheter, på balkonger, i tvättstugor, förråd el dylika utrymmen.
Vi skulle uppskatta om ni undviker att röka på gården och i direkt anslutning till våra entréer.
Vi tackar på förhand för er välvilliga inställning och ser fram emot er medverkan till att på detta sätt skapa en trivsam närmiljö för alla hyresgäster, gäster och grannar.
I alla nya hyresavtal som tecknas fr.o.m. februari 2014, kommer dessa villkor att skrivas in.

Frågor och svar angående rökning
Kan ni kräva att rökarna ska sluta röka?
- Nej men vi hoppas på att man ska ändra sina vanor med respekt för grannar och övrig omgivning
kommer ni att kräva rökförbud hos nya hyresgäster?
-Ja, det är en del av det nya hyresavtalet som gäller om man bor hos Eklöf Fastigheter
Vart ska man röka?
-Bäst för alla är om man inte röker alls, men om man ändå vill uppskattar vi om man går en bit bort från våra entreér.
Om jag har besök eller fest då är det väl inte mitt fel om dessa personer röker?
-Dina gäster är ditt ansvar, så du får be dem att INTE röka.
Om jag ändå röker trots ert förbud?
-Om du redan är hyresgäst så händer inget formellt, förmodligen kommer dina grannar att reagera. Du kan komma bli ersätttningskyldig för återställande av lägenheten i ursprungligt skick. Som my hyresgäst kommer du få en tillsägelse som i sin tur om det upprepas leda till att lägenhet blir uppsagd samt ersättnings skyldig som beskrivs ovan.

 Lite ljud, men inte för mycket

Att bo i flerfamiljshus innebär att många människor ska leva och samsas tillsammans. Det är därför viktigt att du respekterar dina grannar genom att följa de regler som gäller för boende hos. Vissa ljud får man helt enkelt acceptera, så som ljud från tv-apparater och småbarn som låter. Men ibland kan det bli för mycket ljud.
Ofta hjälper det att kontakta din granne och berätta vad det är som stör dig. Denne kanske inte är medveten om att han eller hon stör sin omgivning. Om detta inte hjälper ska du kontakta oss på Eklöf fastigheter.
Under kontorstid, på vardagar, kontaktar du kundtjanst@eklofab.se, på kvällar och helger kontaktar du vår jourtelefon. Vi vill att du ska trivas i din bostad, så tveka inte att höra av dig.

Balkonger och uteplatser
Av säkerhetsskäl får blomlådor bara sitta på insidan av balkongräcket.
Tänk på grannen under dig när du vattnar dina blommor, sopar balkonggolvet, skakar mattor eller hänger upp tvätt.

Gårdar och gräsytor
Använd gärna gräsytorna runt om din bostad för lek, spel och gemensamma aktiviteter. Parkera inte bilar eller andra fordon på gräsmattorna. Blommor och växter tillhör alla så låt dem vara så att alla kan få möjligheten att glädjas åt dem.
Det är inte tillåtet att ställa upp vare sig en pool eller studsmatta på de gemensamma gräsytorna.
I vissa av våra områden finns grillplatser iordningställda. Grillning kan vara brandfarligt och kan störa dina grannar, därför får du inte grilla på din balkong eller uteplats. Det går bra att grilla på gårdarna så länge du inte stör grannarna.

Gemensamma utrymmen
Tvättstugor
Du och dina grannar ansvarar gemensamt för att tvättstugan är ren och att den känns trevlig att använda. Nästa hyresgäst ska inte behöva städa efter dig. När du tvättat klart torka av maskinerna både ut- och invändigt, töm/rengör eventuella filter, tvätta golvet, kasta tomma tvätt- och sköljmedelsförpackningar.

Var aldrig våldsam mot maskinerna. Följ tvättinstruktionerna, då får du bäst tvättresultat. Tvättmaskinerna får inte användas för grovtvätt, så som till exempel mattor. Särskilda grovtvättmaskiner finns i vissa tvättstugor.
Av säkerhetsskäl får minderåriga inte använda tvättmaskinerna. 

Avfall och återvinning
Det är vikigt att vi återvinner det material som vi inte längre har någon nytta av. Genom att göra det minskar vi på mängden resurser som krävs för att producera nytt material.
Visste du att det i Sverige finns ett producent ansvar för förpackningar och tidningar? Det innebär att vi betalar extra när vi köper en förpackning för att den ska tas om hand när vi inte behöver den längre. Tyvärr är inte systemet fullt utbyggt vilket gör att fastighetsägare och deras kunder får betala extra genom att handhålla en egen sortering. 
Vi har uppnått ett mål, att den 1 januari 2016 skulle alla våra fastigheter ha fullskalig källsortering. 
Detta innebär att samtliga förpackningar och tidningar som uppkommer i hushållen nu går till återvinning. 
Tack för att ni hjälper oss med detta. 

Husdjur
Har du hund, katt eller annat husdjur? Djuret får inte springa lös, annat än i din bostad. Det är särskilt viktigt att det hålls borta från barnens lekplatser. Tänk på hälsorisken och att många i dag är allergiska.
Katter ska tas om hand och får inte släppas ut utan tillsyn. Det är inte tillåtet att ha så kallade kattrappor från marken upp till balkongen eller till ett fönster. Hundar ska rastas på de hundrastplatser som finns. Glöm inte att plocka upp efter din hund. 
För att ha vissa giftiga djur som exempelvis spindlar och ormar behövs tillstånd från Länsstyrelsen.