•  MINA SIDOR

Sophämtning

Återvinning - En självklarhet, ett samarbete med Renall i Norrköping.

Eklöf Fastighets AB är ett fastighetsbolag som arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan.

Tillsammans med dig som hyresgäst vill vi arbeta för att ytterligare förbättra vårt miljöarbete genom att källsortera mera. 

Vi har uppnått ett mål, att den 1 januari 2016 skulle alla våra fastigheter ha fullskalig källsortering. 
Detta innebär att samtliga förpackningar och tidningar som uppkommer i hushållen nu går till återvinning. 

Genom att återvinna så mycket material som möjligt, minskar vi vårt sopberg, samtidigt som vi hushåller med naturresurser. 

Vi, tillsammans med Renall i Norrköping gör det alltså enklare, roligare och lönsamt att sortera 

 

Vid frågor eller tömningscheman är du välkommen att kontakta Evelina Stjärnborg på:

011-28 58 50 // evelina@eklofab.se alt ringa vår entreprenör Renall på 011-10 13 90 // www.renall.se